Websitevoorwaarden  Arthur Ross Gedenktekens De-Urnenwinkel.nl

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Arthur Ross Gedenktekens gaat de websitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van de Arthur Ross Gedenktekens website wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.
De Arthur Ross Gedenktekens website bevat mogelijk links naar websites van derden, deze websites zijn niet van Arthur Ross Gedenktekens en worden de Arthur Ross Gedenktekens websitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Arthur Ross Gedenktekens kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Arthur Ross Gedenktekens behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar website te allen tijde te wijzigen.

Arthur Ross Gedenktekens redigeert de op haar website aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de website, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Arthur Ross Gedenktekens website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze website verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie worden geclaimd.

Arthur Ross Gedenktekens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Arthur Ross Gedenktekens website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Arthur Ross Gedenktekens website beschikbare informatie. Arthur Ross Gedenktekens aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Arthur Ross Gedenktekens website.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Arthur Ross Gedenktekens of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiŽren van gegevens van de Arthur Ross Gedenktekens website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arthur Ross Gedenktekens inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiŽren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat Arthur Ross Gedenktekens bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de websitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). Dergelijke informatie mag door Arthur Ross Gedenktekens worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Arthur Ross Gedenktekens behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar website geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere websitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de websitebezoeker dan ook de websitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright © 2011
Alle rechten voorbehouden - Arthur Ross Gedenktekens De-Urnenwinkel.nl

 


Klik hier om terug te gaan naar boven.

Disclaimer website                                                                                   Copyright © 2018

Urnwinkel - unieke urnen   
Home ~ Urnen ~ ~ Mini urnen ~ ~ As sieraden ~ ~ Kinderurnen ~ ~ Dierenurnen ~ ~ Budget urnen ~  ~Urnengraf monument~


De Urnenwinkel

Stephensonlaan 44

1222 NX Hilversum

Tel. 035-7130305


Urnenwinkel@hotmail.comWinkel-
o
peningstijden:

maandag:
GESLOTEN

dinsdag:
UITSLUITEND OP AFSPRAAK


wo t/m vrij: 11.00 tot 17.00 zaterdag:    10.00 tot 16.00

 

Bestellen:

Stuur een e-mail naar: urnenwinkel@hotmail.com onder vermelding van de model-code(s).
U krijgt snel bericht terug!